Informovaný souhlas pacienta

Při jakémkoliv zákroku, i přes dodržení všech pravidel a podmínek, může (ale nemusí) dojít k následujícím komplikacím:

  1. Možné komplikace po ošetření zubního kazu

Po ošetření zubního kazu výplní může, v některých případech dojít k zánětu zubního nervu projevující se bolestí. To je obvykle spojeno s přítomností infekce (kazu) v těsné blízkost nervu (hluboký kaz). V těchto případech je nutné endodontické ošetření zubu. Jedná se o odstranění nervu z kořenových kanálků, jejich čištění a následné zaplnění kořenovou výplní. Za vzniklou situaci nenese ošetřující lékař odpovědnost a náklady s tím spojené hradí pacient. Ke stejné komplikaci může dojít i při broušení na fixní protetickou práci (korunka, můstek).

  1. Možné komplikace při endodontickém ošetření

Úspěšnost endodontického ošetření (ošetření kořenových kanálků) závisí na mnoha faktorech. Ošetřující nemůže i při dodržení všech pravidel moderní stomatologie dát pacientovi 100% záruku na úspěch ošetření. Pacient je s tímto seznámen a bere na vědomí i možnost ztráty zubu při selhání tohoto ošetření. Riziko neúspěchu stoupá při reendodontickém ošetření (opakovaná léčba kořenových kanálků). Pokud pacient souhlasí s léčbou, hradí náklady i v případě selhání. V některých případech je nutné po endodontickém ošetření zhotovit korunku pro zpevnění zubu.

  1. Možné komplikace po zavedení zubního implantátu

Pacient po zavedení zubního implantátu obdrží pokyny týkající se pooperační péče. Pokud dojde k selhání implantátu v prvních třech měsících po zavedení, platba je vrácena nebo je nabídnut nový implantát zdarma. Za problémy vzniklé po této době nenese ošetřující odpovědnost.

  1. Komplikace po podání lokální anestezie

Při podání lokální anestezie (znecitlivující injekce) může dojít k poškození cévy, což může vést k hematomu (modřina). Při poškození nervu dochází k poruše jeho citlivosti nebo mravenčení. Další možnou komplikací je nevolnost až mdloba. Někdy může dojít ke kontraktuře (zhoršení otvírání úst). Výjimečně se může objevit alergická reakce, až vzácně kolaps pacienta.

  1. Komplikace po vytažení zubu

Poměrně častou komplikací po vytažení zubu je zánět extrakční rány. Projevuje se bolestí různé intenzity, může se objevit otok a zvýšená teplota. V takovém případě je potřeba kontaktovat ošetřujícího lékaře. Po ošetření dojde k sekundárnímu hojení rány, které může trvat několik dnů až týdnů. V závažných případech je pacient odeslán na specializované pracoviště stomato-chirurgické kliniky. Další možnou komplikací je krvácení z rány, kde je rovněž nutno kontaktovat lékaře.

  1. Možná komplikace při použití kofrdamu

Kofrdam je ochranná gumová blána zajišťující ošetřujícímu suché pracovní prostředí. Při jeho použití může dojít k alergické reakci na latex. Při další aplikaci je potřeba použít blánu bezlatexovou.

  1. Zubní hygiena

Dodržování správné zubní hygieny má vliv nejen na prevenci chorob dutiny ústní, ale i na dlouhodobou úspěšnost provedených zubních zákroků. V naší ordinaci zajišťuje tyto služby dentální hygienistka. Dentální hygienistka čistí zubní kámen a plak. Individuálně instruuje pacienta k efektivní domácí zubní péči a dle domluvy pravidelně pacienta kontroluje. Tato spolupráce je základem úspěchu.

Prohlašuji, že jsem si výše uvedený informovaný souhlas pacienta řádně pročetl(a) a všemu rozumím. Dále prohlašuji, že jsem byl seznámen se smluvními podmínkami.